COMPARATIVE LAW WORKING PAPERS

 

KÖSZÖNTŐ

Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet 2017 őszén bocsátotta útjára Comparative Law Working Papers elnevezéssel elektronikus folyóiratát, amely az ún. working papers műfajba tartozik. A folyóirat célja, hogy gyűjtsön, rendszerezzen és elektronikus formában közre adjon minden olyan műhelytanulmányt, amelyek végső készültségi fokukat még nem érték el, ugyanakkor szerzőik szeretnék a kutatás haladási irányát és aktuális állását szélesebb publikummal is megismertetni, terjedelmi korlátok nélkül. Az Intézet munkatársain túl a folyóirat publikálási lehetőséget kínál az akadémiai és gyakorló jogászok, továbbá graduális és posztgraduális képzéseken tanulók számára is. A tanulmányok megjelentetéséről anonim lektorálást követően a szerkesztőbizottság dönt.

A Comparative Law Working Papers írásra bátorít és várja mindazon alkotó kedvű kutatók és szerzők születőfélben lévő munkáit, akik szeretnék a folyóirat által nyújtott előnyöket kihasználni.
A műhelytanulmányokat rövid, (5-8 soros) összefoglalóval együtt kérjük eljuttatni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címek valamelyikére.

Kiadja
Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet
Állam- és Jogtudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem
6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.

Felelős kiadó: Prof. Dr. Badó Attila, intézetvezető egyetemi tanár

Felelős szerkesztők: Badó Attila, Mezei Péter, Samantha Cheesman és Harkai István

Szerkesztőbizottság: Badó Attila, Bencze Mátyás, Mezei Péter, Nagy Zsolt, Nagy Tamás, Harkai István, Samantha Cheesman, Heka László, Molnár András, Lacsán István, Almási Ibolya, Patyi Zsófia, Szabó István

Lektorok: Lacsán István, Samantha Cheesman

A szerkesztési követelményeink itt elérhetők.

ISSN 2560-1911


COMPARATIVE LAW WORKING PAPERS

In the autumn of 2017, the Institute for Comparative Law and Legal Theory launched its electronic journal Comparative Law Working Papers, which belongs to the genre of the working paper. The aim of the journal is to collect, organize and publish in electronic form all work-in-progress papers that have not yet reached their final stage of preparation, while at the same time the authors wish to make the progress and state of the art of research available to a wider audience, without any limitation of scope.

Comparative Law Working Papers encourages and welcomes submissions from all creative researchers and emerging authors who wish to take advantage of the journal.

Working papers should be sent with a short (5-8 line) summary to Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., and Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Published by:
Institute of Comparative Law and Legal Theory
Faculty of Law and Political Sciences
University of Szeged
6721 Szeged, Bocskai street 10-12.

Responsible publisher: Prof. Dr. Attila Badó, Head of the Institute

Editors in charge: Attila Badó, Péter Mezei, Samantha Cheesman and István Harkai

Editorial Board: Attila Badó, Mátyás Bencze, Péter Mezei, Zsolt Nagy, Tamás Nagy, István Harkai, Samantha Cheesman, László Heka, András Molnár, István Lacsán, Ibolya Almási, Zsófia Patyi, István Szabó

Our referencing and editing criteria can be found here.

ISSN 2560-1911 


Volume 7. No. 2. 2023:
Gergely Békés: The Performers' Economic Rights in the International Treaties and the EU Directives
Cemre Erdal: Legal Profession in Different Legal Systems - Türkiye's New Governmental System: Presidential System. Evaluation of the Old Parliamentary System and the New Presidential System from Historical, Political and Legal Perspectives
Yasemin Seckin: The Role of Intermediary Liability in Balancing Copyright Law in the Digital World
Sarra Rahoui: The Issues of Young Lawyers in the Legal Profession System in Tunisia
Sabrina Judith Kaliman: Review of Legal Profession in Latin America: The Challenges and Changes in the 21st century
Budea Cintia: Szabad lesz, bíró úr? Avagy a laikus bíráskodás jogelméleti/jogszociológiai kérdései
Kasuba Róbert István: Fakultatív polgári házasság: felekezeti házasságjogok hatása a fakultatív polgári házasság rendszerének alkalmazására

Volume 7. No. 1. 2023. - Hallgatói különszám:
Kata Zsuzsanna Horváth: Judicial Revocation
Gábor Kókai: Legal Transplants: the example of trust and fiduciary asset management contracts
Magony Gellért: A jövő ügyvédje - Az ügyvédi szakma jövőjét érintő trendek, különös tekintettel a mesterséges intelligencia fejlődése által okozott hatásokra
Ilyés Ákos: A mesterséges intelligencia, mint jogalanyisággal felruházott entitás
Kovács Dániel: Lenni vagy nem lenni: Terhességmegszakítás Magyarországon

Volume 6. No. 2. 2022. - Hallgatói különszám:
Amirhossein Niknejad: Abbas Poorhashemi: The Emergence of International Environmental Law as a New Branch of International Public Law. CIFILE Jouenal of International Law (2020), Vol. 1, No. 2:33-39. Summarized by Amirhossein Niknejad - Ph.D. Student of the University of Szeged - Faculty of Law.
Berki Tünde: A jog és az igazságosság viszonya
Csontos Lilla: Klímaperek
Deér Erzsébet: Jog és irodalom
Ilyés Ákos: Lépést tartva a digitális forradalommal, avagy a jogásztársadalmak válsága?
Koncz Péter: A laikus bíráskodás és a Schöffengericht
Kovács Dániel: Az ombudsman szerepe a skandináv országokban
Zsuzsanna Dóra Kukla: Racial Disparities in the Application of the Death Penalty in the United States of America
Kurusa Anna: Cigányok előítélete az igazságszolgáltatásban
Laskai Fanni: Két alapjog kollíziója - A magzat élethez való jogának és az anya önrendelkezési jogának értékelése az abortusz kérdése kapcsán
Pál Gellért Botond: Hongkong, Makaó és Tajvan Kínához való viszonya
Szabó István: A jog gazdasági (büntetőjogi) elmélete
Tóth Fanni: A mesterséges intelligencia és a robotjog alapkérdései
Tóth Bálint: A jogi oktatásból szemezgetve
Váraljai Bori: A vörösiszap-katasztrófa átültetése az angol jogrendszerbe - avagy más ítélet születne-e az angol jogrendszerben?

Volume 6. No. 1. 2022:
Attila Badó: Créer une loyauté judiciaire en Europe centrale et orientale? La selection des juges hongois
Attila Badó: Les défis constitutionnels du pouvoir judiciaire dans les systèmes juridiques post-socialistes d'Europe centrale et orientale
Blerta Ahmeti: Liberal Legal Professions in Kosovo: Participation of Women
Mbongo Lynn: What is the Scope of Authorship and its Consequences on the Creations of Artificial Intelligence?
Giola Cami: Gender Representation in Law: A Study of Women Participation in Legal Professions in Albania
Büşra Özyüksel: Free Trade Between Turkey and the EU in the Frame of Customs Union
Sabrina Judith Kaliman: The Categories of Violation of the Right to Life by Security Forces in the Inter-American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights
Jankó-Badó Andrea: A szülészeti jogokkal kapcsolatos attitűdök nemzetközi empirikus vizsgálata
Jankó-Badó Andrea: Bábák és orvosok jogtudatának kvalitatív vizsgálata
Samantha Joy Cheesman: Criminal Cases Review Commissions: a comparative overview

Volume 5. No. 4. 2021:
Attila Badó - János Lőrinczi - Zsófia Patyi: Motivations, goals and life strategies of Hungarian law students based on an empirical study
Harkai István: Book review - Önkormányzati rendszer és társadalom - Jogszociológiai vizsgálatok
Harkai István: Excerpts from the „Empirical Research in Hungary about Lay and Professional Judge Relations in Mixed Tribunals: Fair or Self-Distancing Aristocratism?”
Blerta Ahmeti: Judicial Independence in Kosovo: A Critical Analysis of Key Components
Nagy Zsolt: Társadalomkritika a jogszociológia oldaláról (A jogszociológia marxista megközelítése)

Volume 5. No. 3. 2021. – Hallgatói Különszám:
Szabó István: Európai integrációs törekvések egy empirikus vizsgálat tükrében
Merész Nóra: Az eutanázia problematikája és összehasonlítása az öngyilkossággal
Fényes Marcell: A nem hivatásos bírák szerepe az igazságszolgáltatásban
Benkő Martin: Betekintés a skandináv jogrendszerekbe
Tóth Fanni: Bíróság, magyar szemüvegen keresztül
Horváth Gergő: Jog, jogászság a globalizáció szemszögéből - mindenki ért a joghoz?
Gombár Zsófia: A német igazságszolgáltatás felépítése és működése
Gusztos Enid: A hálózati társadalom kialakulása - Digitális társadalmak. Élet a halál után a közösségi médiának köszönhetően?
Iván Soma: A kínai jog fejlődése a XX. században
Magony Gellért Imre: A Facebook-on közzétett tartalmak szabályozása
Szentirmay Zsófia: Halálbüntetés: szükséges rossz, vagy idejétmúlt és embertelen jogintézmény?

Volume 5. No. 2. 2021. - Hallgatói Különszám:
Burak Yıldırım: The Use of Alternative Dispute Resolutions in Intellectual Property Disputes
Yahor Krauchanka: Protection of AI-generated Content: Current State and the need to Search for a New Model
Baki Atilla: Az Ítélő esküdtszéki rendszer az Egyesült Államokban, kitérve az esküdteket befolyásoló tényezők pszichológiai vizsgálatára
Nagy Botond: A média amerikanizáló hatása a magyar büntetőbírósági tárgyalások társadalmi megítélésére a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának elsőéves joghallgatói körében
Bibok Ágnes: A jogalkotás és a társadalmi valóság: elméleti megközelítések és gyakorlati kritikák
Gallina Réka Csenge: Joghallgatók jogtudata, avagy egy negyedéves joghallgató rövid kutatás jogszociológiából
Héjja Dorina: Jogi oktatás az Amerikai Egyesült Államokban
Juhász Dzsenifer Tímea: A bírói függetlenség elméletei - A magyar bírák függetlenségének egyes garanciái
Kelemen Bálint Csaba: "Hova kell ahhoz költözni?" - A jogállamiság és annak újrafelfedezése Magyarországon
Kókai Gábor: A jog és az akaratszabadság jogelméleti kérdései
Majzik Vivien: Az iszlám jog. Családjog, nők helyzete
Szilágyi Emma Franciska: A német jogrendszer és jogászképzés
Tucsek Máté: A narratív jogtudomány problematikájának egyes aspektusai Theodore Dreiser: Amerikai tragédia című regényében
Visnyei Violetta: A laikus bírák fontossága a bírósági eljárásban
Kara Mohammad Saeed: International Sanctions: Evolution, Policy, and Impact with Special References to the European Union and Syria
Paizs Melinda Adrienn: Pro Bono: társadalmi felelősségvállalás, vagy önkéntes munka? - Gondolatok a jogi segítségről
Ormándi Kristóf: Az Arany Iga, avagy a misztikus tibeti jogrendszer. Könyvismertető Rebecca French The Golden Yoke: The Legal Cosmology of Buddhist Tibet c. művéhez
Baranyi Emese: Islam in Hungary - Marriage habits of Muslims living in Hungary
Tímár Viktor Gábor: Bírói függetlenség az Egyesült Államok bírósági rendszerében
Fónad Ágota: A laikus bíráskodás létjogosultsága

Volume 5. No. 1. 2021. - Különszám: A bírósági igazgatás összehasonlító vizsgálata - 2:
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Spanyolországban
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Horvátországban
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Szlovéniában
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Csehországban
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Észtországban
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Litvániában
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Romániában
Harkai István: A sajtószabadság, mint a bírói függetlenség külső garanciája

Volume 4. No. 2. 2020:
Sanea Ahmed Masroor: Article 17 of Digital Single Market and the threat to Freedom of Expression
Ormándi Kristóf: A járványügyi helyzet jogelméleti kérdései
Ormándi Kristóf: Könyvismertető: Nagy Tamás - Egy arkangyal viszontagságai c. művéről
Hettinger Sándor: Translatable Untranslatability? Translating EU Law into Hungarian beyond Terminology
Balog Dóra: International regulations in action: The DPRK’s nuclear program and its challenges to the field of international law and international relations – Part I
Balog Dóra: International regulations in action: The DPRK’s nuclear program and its challenges to the field of international law and international relations – Part II
Ormándi Kristóf: Új vallási mozgalmak a jog és a technológia tükrében
Boaz Oyoo Were: Counter-Terrorism Legislation as a Proxy for "Improper Influence" in the Judiciary by the Executive and Legislature
Boaz Oyoo Were: Is the Judiciary under Pressure? Judicial Independence in an Age of Terrorism

Volume 4. No. 1. 2020. - Különszám: A bírósági igazgatás összehasonlító vizsgálata:
Badó Attila - Márki Dávid: Az angol bírósági igazgatás és a bírói függetlenség
Badó Attila - Márki Dávid: A bíróságok igazgatása Franciaországban
Badó Attila - Márki Dávid: A német bírósági igazgatás alapjai
Badó Attila - Márki Dávid: A bírósági igazgatás Olaszországban
Badó Attila - Márki Dávid: A bírósági igazgatás modellje Finnországban és Ausztriában

Volume 3. No. 2. 2019:
Péter Mezei - Emircan Karabuga: Judicial Recusation in Germany and Turkey
Heka László: A hármas Talaq (Talaq-E-Biddat) elnevezésű muszlim vallási forma betiltása Indiában
Felix Oludare Omosele: The "substantial similarity test" in software infringement actions in the USA and UK: Drawing comparable lessons for Nigeria's budding software copyright system

Volume 3. No. 1. 2019:
Nagy Botond: A bírák kiválasztásának összehasonlító vizsgálata
Nemes Nikolett: Az ügyészi függetlenség összehasonlító vizsgálata
Salgó Nóra: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben
Hettinger Sándor: Könyvismertetés az összehasonlító jogi nyelvészet témaköréből Heikki E. S. Mattila: Comparativel Legal Linguistics (Összehasonlító jogi nyelvészet) c. művéről
Hettinger Sándor: A jogi nyelvészet és a jogi fordítás kapcsolatában. Könyvismertetés Susan Sarcevic: New Approach to Legal Translation (A jogi fordítás új megközelítése) c. monográfiájáról
Bedrettin Gürcan: Various Dimensions and Aspects of the Legal Problems of the Blockchain Technology
Miriyeva Narmin: Literature Reivew of Electronic Commerce Security and it's Regulation
Hettinger Sándor: A magyar jogász-nyelvész képzés létjogosultsága: versenyképesség az Európai Unió intézményeinél
Hettinger Sándor: A többnyelvűség gyakorlati megvalósulása az Európai Unió jogalkotásában és jogalkalmazásában
Hettinger Sándor: A többnyelvűség értelmezési irányai az Európai Unió jogában

Volume 2. No. 3. 2018:
Badó Attila-Lőrinczi János-Patyi Zsófia: A magyar joghallgatók preferenciáinak empirikus vizsgálata. Előzetes eredmények
Badó Attila - Feleky Gábor - Patyi Zsófia: A joghallgatók helyi önkormányzatokkal kapcsolatos jogtudat vizsgálatának táblázatos eredményei
Nazmul Haque Tonmoy: The absence of effective and enforceable competition policy in Bangladesh is a major obstruction of its rapidly growing economy, the political will to impelemt comptetion law is very limited, undermining the interest of consumers
Beya Amouri: Tunisian Judicial System: A Continuous Progress toward the Judicial Independence
Baranyi Emese Zsuzsanna: A saría alkalmazása a családjog területén az Egyesült Királyságban

Volume 2. No. 2. 2018:
Asli Alkiş: The legal framework and guidance on data protection under the European Data Protection Directive No. 95/46/EC
Nazmul Haque Tonmoy: The Paradigm of Judicial Independence in Common Law Countries and its Limitation in Developing Countries
Amjad Ashraf: The gold mine is hidden in the implement of effective competition law in Pakistan
Ormándi Kristóf: A honvédelem és a jog egyes kérdései a populáris kultúra szemszögéből
Hettinger Sándor: A vegyes jogrendszerek jellegadó vonásai Skócia, Dél-Afrika, Québec-tartomány és Louisiana állam példáján keresztül
Asli Alkiş: The new legal framework and a guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)
Asli Alkiş: Introductory Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)
Nazmul Haque Tonmoy: How effective WTO in practice? What is its core activities and contribution to the development of international trade?

Volume 2. No. 1. 2018 - Hallgatói különszám:
Monostori Zsolt: A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata
Nagy Botond: A bírák kiválasztásának összehasonlító vizsgálata
Salgó Nóra: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben
Kálmán Viktória: Néprészvétel az igazságszolgáltatásban
Baya Amouri: La Cour Constitutionnelle Tunisienne
Nemes Nikolett: Az ügyészség helye az igazságzsolgáltatási rendszerben
Ancsa-Molnár Regina: A magyar jogi oktatás tantárgyai 1905-től napjainkig - Egy ideális hallgatói tanrend körvonalazása
Csirik Csilla: Jogászképzés és jogászi professziók Angliában
Tokár Laura Gréta: Jogászképzés és jogászi professzió Németországban
Visenyei Violetta: A jogászképzés és a jogászi professziók Magyarországon

Volume 1. No. 1. 2017:
Paul F. Campos (Ford.: Ormándi Kristóf, Phd hallgató, SZTE ÁJTK): Világi fundamentalizmus
Harkai István: A nemzetközi jog és a nagyhatalmi érdekek összecsapása Nyugat-Szaharában
Boaz Oyoo Were: Judicial independence as a contemporary challange: Perspectives from Kenya
Hallgatói különszám:
Zsurzsa Zsolt: A bírák kiválasztásának összehasonlító elemzése