Nagy Tamás Emlékkonferencia - 2023. szeptember 22.

2018. szeptember 22-én, öt éve elhunyt Nagy Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatója. Tamás kutatási területe a jog és irodalom irányzata volt, kutatói energiáit alapvetően e két világ összefonódásának feltérképezésére fordította. Munkássága úttörő volt, és elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy ez a Magyarországon kevéssé ismert jogbölcseleti áramlat meghonosodjon. Jelen emlékkonferenciával tisztelegni kívánunk Tamás emléke és életműve előtt.

 

Helyszín: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság (SZAB) székháza (6720, Szeged, Somogyi utca 7.)

A konferencia programja az alábbi linkre kattintva tölthető le.

A konferenciáról készült képeket az alábbi linkre kattintva lehet letölteni.

 

A konferenciára érkezett absztraktok a címekre kattintva letölthetők.

Antal Tamás (egyetemi tanár, SZTE ÁJTK): Szilágyi Dezső alakja a szépirodalomban

Badó Attila (egyetemi tanár, SZTE ÁJTK): Constitutional Challenges to Judicial Power in the Post-Socialist Legal Systems of Central and Eastern Europe

Bakos-Kovács Kitti (egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK): Magánjog és lélektan

Barcsi Tamás (egyetemi docens, PTE ÁJK): "Nem tartják embernek ma sem." Az elmebetegség és a (bio)hatalom összefüggéseiről Hajnóczy Péter írásai nyomán

Bencze Mátyás (egyetemi tanár, SZE DFK ÁJK): A bírói populizmus

Bittner Mónika (egyetemi hallgató, PTE BTK): Miért engedték ki Ágnes asszonyt a tömlöcből? Egy 168 éves irodalmi rejtély lehetséges jogtudományi megoldása

Blutman László (egyetemi tanár, SZTE ÁJTK): Irodalom a jogban: adalékok egy mérsékelten szkeptikus állásponthoz

Budea Cintia (egyetemi hallgató, SZTE ÁJTK): Examining Lay Adjudication from Legal and Socio-Legal Perspectives

Cheesman, Samantha Joy (egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK): Democracy & the Jury: Promoting Justice?

Cserjés Katalin (nyugalmazott egyetemi docens, SZTE BTK): Abszolút szabadság a gondolkodást illetően és protokoll-nélküliség. Sorok egy múlttá válni nem akaró s nem tudó barátság emlékére

Gulya Fruzsina (tudományos segédmunkatárs, ELTE TÁTK), Kiss Valéria (egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK), Tóth Fruzsina (egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK): Workshop: A hermeneutikai esetrekonstrukció módszere

H. Szilágyi István (egyetemi tanár, PPKE JÁK): Apokalipszis most. Avagy a poszt-modernitás egy harmadik világbeli buddhista nyomozó szemével

Hajdu Gábor (egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK): The Question of Compulsory Licensing and Software Patents from the Perspective of Investment Arbitration

Harkai István (egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK): Sajtókiadványok kapcsolódó jogi védelme

Iacovleva, Irina (doktorandusz, SZTE ÁJTK): Balancing Public Interest and Private Property: Analyzing the Intersection of Expropriation and Intellectual Property Rights in Pharmaceutical Patents

Khalique, Muhammad Abdul (doktorandusz, SZTE ÁJTK): Analysis of the European Union and Its Member States' Proposals on Reforming ISDS System under the UNCITRAL Working Group III

Madalane, Thembi Pearl (doktorandusz, SZTE ÁJTK): ISDS in a New World Order

Mezei Péter (egyetemi tanár, SZTE ÁJTK): Fair use teszt az amerikai szerzői jogban - nem vész el, csak átalakul

Molnár András (egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK): Jogábrázolás a modern spekulatív irodalomban

Munkácsi Péter (doktorandusz, ELTE ÁJK): "Ha semmid sincs, nincs vesztenivalód." Interdiszciplináris találkozások Bob Dylan dalaiban: popkultúra - kritikai jogelmélet - irodalom

Nagy Zsolt (egyetemi docens, SZTE ÁJTK): Jog és irodalom: interdiszciplinaritás a jogi oktatásban

Nguyen, Thi Quynh (doktorandusz, SZTE ÁJTK): Online Dispute Resolution in Vietnam under the Context of International Economic Integration

Niknejad, Amirhossein (doktorandusz, SZTE ÁJTK): Iranian Judicial Independence with Comparative Perspective

Pintér Noémi (egyetemi hallgató, ELTE BTK): "Theotormon meg se hall": A nők megszégyenítése a 18. századi nemi erőszak perekben

Pogácsás Anett (egyetemi docens, PPKE JÁK): Az irodalmi művektől a TikTok videókig - avagy a szerzői jogi védelem keletkezésének tanulságai

Princz Adrienn (egyetemi tanársegéd, SZTE ÁJTK): A Covid-19 járványhelyzet hatása az elsőéves joghallgatók digitális ismereteire

Sólyom Péter (egyetemi docens, DE ÁJK): Cornelia Vissman jogelméleti hagyatéka, 'Akten'/Files című klasszikus műve

Tóth Katinka (doktorjelölt, ELTE ÁJK): Kolhász Mihály és Josef K. között "félúton": Michael K. megküzdési stratégiái (Coetzee: Michael K élete és kora)

Vasas Tamás (egyetemi tanársegéd, DE ÁJK): Parrhészia: az igazság szeretetéért való igazmondás, mint "negyedik" retorikai kategória Michel Foucault értekezéseiben

Víg Zoltán (egyetemi adjunktus, SZTE ÁJTK): Art as Investment - The Problem of Forgeries

Zsidai Ágnes (egyetemi docens, ELTE ÁJK): "Bűnök és büntetések" - Ferdinand von Schirach: Collini nem beszél c. művének hermeneutikai elemzése

 

A konferencia szervezőbizottsága

Badó Attila

Fekete Balázs

Molnár András