Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet

Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet

Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2003-ban új oktató-kutató egységet hozott létre az Összehasonlító Jogi Intézet elnevezéssel annak érdekében, hogy az összehasonlító jogi kutatásoknak nagyobb lehetőséget, a Karon folyó idegen nyelvű képzési programoknak pedig otthont adjon.

 


 

Állam- és Jogtudományi Kar

Az Állam- és Jogtudományi Kar 89 éve fogad hallgatókat és képezi a mindenkori jövő jogászait. A képzés során az alkalmazott módszerek, a kínált kurzusok megfelelnek a dinamikusan változó világ követelményeinek is. A 21. századi jogi kar a digitalizációra, a technológia gyors változására és a demográfiai változásokra, mint nemzetközi trendekre reagálva építkezik.

 

Szegedi Tudományegyetem / Állam- és Jogtudományi Kar

 


 

Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

A Szegedi Tudományegyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása. A Szegedi Tudományegyetemen szinte minden képzési terület képviselteti magát. Az intézmény közel 25 000 hallgatójának garantál minőségi tudást és piacképes diplomát.