Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet

Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet küldetéseAz új évezred új kihívásokkal teli a magyar felsőoktatás, ezen belül a magyar jogászképzés számára is. A Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen új kihívásoknak megfeleljen. Felhalmozott értékeink, egyediségünk, sajátos arculatunk megőrzése mellett arra is törekszünk, hogy bekapcsolódjunk abba az európai tudományos és oktatási közösségbe, melynek 2004 tavaszától hivatalosan is tagjai lettünk.

Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet ezen átfogó cél megvalósításában működik közre az összehasonlító jog, jogelmélet, jogszociológia és az e témakörökhöz kapcsolódó kurzusok oktatásával, illetve idegen nyelvű képzési programok gondozásával.

Jelenleg három idegen nyelvű képzést gondozunk: Angolszász Jogi és Angol Jogi Szakfordítói LL.M (Basics of Common Law and and English Legal Translation LL.M) Nemzetközi és Európai kereskedelmi és befektetési jogi LL.M (International and Europen Trade and Investment Law LL.M) és a potsdami egyetemmel közös Német jogi és szakfordítói LL.M (Deutsches Recht mit Ausbildung zum Fachübersetzer LL.M). Ezen kívül a Karra érkező Erasmus-hallgatóknak és hazai érdeklődőknek Összehasonlító Jogi Képzés elnevezésű program keretében kínálunk kurzusokat angol, francia és német nyelven.

 


Az Intézet történeteA Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2003-ban új oktató-kutató egységet hozott létre az Összehasonlító Jogi Intézet elnevezéssel annak érdekében, hogy az összehasonlító jogi kutatásoknak nagyobb lehetőséget, a Karon folyó idegen nyelvű képzési programoknak pedig otthont adjon. Az Intézet létrehozása mellett a Kar az Összehasonlító Jogtan című kötelező tantárgy bevezetéséről is rendelkezett, hogy a nálunk végzett hallgatók átfogó ismeretekkel rendelkezzenek a világ és elsősorban Európa jogrendszereiről, mellyel későbbi munkájuk során elengedhetetlenül érintkezésbe kerülnek.

Az Intézetet megalakulása óta Prof. Dr. Badó Attila vezeti.

Az Intézet története hosszabban itt érhető el.