COMPARATIVE LAW WORKING PAPERS

LECTORI SALUTEM!

 

2017 marked the official publication by the Institute for Comparative Law of the Comparative Law Working Papers, an online academic journal belonging to a genre known as working papers. The objective established by the journal is to collect, catalogue and publish electronically any occasional (working) papers that have not yet attained their final publication phase; however, their authors wish to improve awareness of research progress and the current state of such research without space limitations.

The Comparative Law Working Papers encourages researchers and authors with a creative spirit to write, and welcomes them to use the benefits provided by the journal of publishing their nascent works. Working papers are to be submitted with a brief summary (5-8 lines) to any of the following email addresses: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Publisher:
nstitute for Comparative Law and Legal Theory
Faculty of Law
Szeged University
H-6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.

Publisher in Charge: Prof. Dr. Attila Badó, Professor in Law, Head of the Institute

Editors-in-Chief: Attila Badó, Péter Mezei, Samantha Cheesman and István Harkai

Editorial Committee: Attila Badó, Mátyás Bencze, Péter Mezei, Tamás Nagy, Samantha Cheesman and István Harkai

ISSN 2560-1911


Volume 1. No. 1. 2017:

Paul F. Campos (Ford.: Ormándi Kristóf, Phd hallgató, SZTE ÁJTK): Világi fundamentalizmus
Harkai István: A nemzetközi jog és a nagyhatalmi érdekek összecsapása Nyugat-Szaharában
Boaz Oyoo Were: Judicial independence as a contemporary challange: Perspectives from Kenya

Hallgatói tanulmányok:
Zsurzsa Zsolt: A bírák kiválasztásának összehasonlító elemzése


Volume 2. No. 1. 2018 - Hallgatói különszám:

Monostori Zsolt: A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata
Nagy Botond: A bírák kiválasztásának összehasonlító vizsgálata
Salgó Nóra: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben
Kálmán Viktória: Néprészvétel az igazságszolgáltatásban
Baya Amouri: La Cour Constitutionnelle Tunisienne
Nemes Nikolett: Az ügyészség helye az igazságzsolgáltatási rendszerben
Ancsa-Molnár Regina: A magyar jogi oktatás tantárgyai 1905-től napjainkig - Egy ideális hallgatói tanrend körvonalazása
Csirik Csilla: Jogászképzés és jogászi professziók Angliában
Tokár Laura Gréta: Jogászképzés és jogászi professzió Németországban
Visenyei Violetta: A jogászképzés és a jogászi professziók Magyarországon
Asli Alkiş: Introduction to European Data Protection Directive No. 95/6/EC


Volume 2. No. 2. 2018

Asli Alkiş: The legal framework and guidance on data protection under the European Data Protection Directive No. 95/46/EC
Nazmul Haque Tonmoy: The Paradigm of Judicial Independence in Common Law Countries and its Limitation in Developing Countries
Amjad Ashraf: The gold mine is hidden in the implement of effective competition law in Pakistan
Ormándi Kristóf: A honvédelem és a jog egyes kérdései a populáris kultúra szemszögéből
Hettinger Sándor: A vegyes jogrendszerek jellegadó vonásai Skócia, Dél-Afrika, Québec-tartomány és Louisiana állam példáján keresztül
Asli Alkiş: The new legal framework and a guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)
Asli Alkiş: Introductory Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)
Nazmul Haque Tonmoy: How effective WTO in practice? What is its core activities and contribution to the development of international trade?


Volume 2. No. 3. 2018

Badó Attila-Lőrinczi János-Patyi Zsófia: A magyar joghallgatók preferenciáinak empirikus vizsgálata. Előzetes eredmények
Badó Attila - Feleky Gábor - Patyi Zsófia: A joghallgatók helyi önkormányzatokkal kapcsolatos jogtudat vizsgálatának táblázatos eredményei
Nazmul Haque Tonmoy: The absence of effective and enforceable competition policy in Bangladesh is a major obstruction of its rapidly growing economy, the political will to impelemt comptetion law is very limited, undermining the interest of consumers
Beya Amouri: Tunisian Judicial System: A Continuous Progress toward the Judicial Independence
Baranyi Emese Zsuzsanna: A saría alkalmazása a családjog területén az Egyesült Királyságban


Volume 3. No. 1. 2019

Nagy Botond: A bírák kiválasztásának összehasonlító vizsgálata
Nemes Nikolett: Az ügyészi függetlenség összehasonlító vizsgálata
Salgó Nóra: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben
Hettinger Sándor: Könyvismertetés az összehasonlító jogi nyelvészet témaköréből Heikki E. S. Mattila: Comparativel Legal Linguistics (Összehasonlító jogi nyelvészet) c. művéről
Hettinger Sándor: A jogi nyelvészet és a jogi fordítás kapcsolatában. Könyvismertetés Susan Sarcevic: New Approach to Legal Translation (A jogi fordítás új megközelítése) c. monográfiájáról
Bedrettin Gürcan: Various Dimensions and Aspects of the Legal Problems of the Blockchain Technology
Miriyeva Narmin: Literature Reivew of Electronic Commerce Security and it's Regulation
Hettinger Sándor: A magyar jogász-nyelvész képzés létjogosultsága: versenyképesség az Európai Unió intézményeinél
Hettinger Sándor: A többnyelvűség gyakorlati megvalósulása az Európai Unió jogalkotásában és jogalkalmazásában
Hettinger Sándor: A többnyelvűség értelmezési irányai az Európai Unió jogában


Volume 3. No. 2. 2019

Péter Mezei - Emircan Karabuga: Judicial Recausation in Germany and Turkey
Heka László: A hármas Talaq (Talaq-E-Biddat) elnevezésű muszlim vallási forma betiltása Indiában