COMPARATIVE LAW WORKING PAPERS

 

KÖSZÖNTŐ

Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet 2017 őszén bocsátotta útjára Comparative Law Working Papers elnevezéssel elektronikus folyóiratát, amely az ún. working papers műfajba tartozik. A folyóirat célja, hogy gyűjtsön, rendszerezzen és elektronikus formában közre adjon minden olyan műhelytanulmányt, amelyek végső készültségi fokukat még nem érték el, ugyanakkor szerzőik szeretnék a kutatás haladási irányát és aktuális állását szélesebb publikummal is megismertetni, terjedelmi korlátok nélkül.

A Comparative Law Working Papers írásra bátorít és várja mindazon alkotó kedvű kutatók és szerzők születőfélben lévő munkáit, akik szeretnék a folyóirat által nyújtott előnyöket kihasználni.
A műhelytanulmányokat rövid, (5-8 soros) összefoglalóval együtt kérjük eljuttatni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címek valamelyikére.


Kiadja:
Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet
Állam- és Jogtudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem
6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.

Felelős kiadó: Prof. Dr. Badó Attila, intézetvezető egyetemi tanár

Felelős szerkesztők: Badó Attila, Mezei Péter, Samantha Cheesman és Harkai István

Szerkesztőbizottság: Badó Attila, Bencze Mátyás, Mezei Péter, Nagy Zsolt, Nagy Tamás, Samantha Cheesman, Heka László, Molnár András, Lacsán István, Almási Ibolya, Patyi Zsófia és Harkai István

ISSN 2560-1911


Volume 5. No. 4. 2021:
Attila Badó - János Lőrinczi - Zsófia Patyi: Motivations, goals and life strategies of Hungarian law students based on an empirical study
Harkai István: Book review - Önkormányzati rendszer és társadalom - Jogszociológiai vizsgálatok

Volume 5. No. 3. 2021. – Hallgatói Különszám:
Szabó István: Európai integrációs törekvések egy empirikus vizsgálat tükrében
Merész Nóra: Az eutanázia problematikája és összehasonlítása az öngyilkossággal
Fényes Marcell: A nem hivatásos bírák szerepe az igazságszolgáltatásban
Benkő Martin: Betekintés a skandináv jogrendszerekbe
Tóth Fanni: Bíróság, magyar szemüvegen keresztül
Horváth Gergő: Jog, jogászság a globalizáció szemszögéből - mindenki ért a joghoz?
Gombár Zsófia: A német igazságszolgáltatás felépítése és működése
Gusztos Enid: A hálózati társadalom kialakulása - Digitális társadalmak. Élet a halál után a közösségi médiának köszönhetően?
Iván Soma: A kínai jog fejlődése a XX. században
Magony Gellért Imre: A Facebook-on közzétett tartalmak szabályozása
Szentirmay Zsófia: Halálbüntetés: szükséges rossz, vagy idejétmúlt és embertelen jogintézmény?

Volume 5. No. 2. 2021. - Hallgatói Különszám:
Burak Yıldırım: The Use of Alternative Dispute Resolutions in Intellectual Property Disputes
Yahor Krauchanka: Protection of AI-generated Content: Current State and the need to Search for a New Model
Baki Atilla: Az Ítélő esküdtszéki rendszer az Egyesült Államokban, kitérve az esküdteket befolyásoló tényezők pszichológiai vizsgálatára
Nagy Botond: A média amerikanizáló hatása a magyar büntetőbírósági tárgyalások társadalmi megítélésére a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának elsőéves joghallgatói körében
Bibok Ágnes: A jogalkotás és a társadalmi valóság: elméleti megközelítések és gyakorlati kritikák
Gallina Réka Csenge: Joghallgatók jogtudata, avagy egy negyedéves joghallgató rövid kutatás jogszociológiából
Héjja Dorina: Jogi oktatás az Amerikai Egyesült Államokban
Juhász Dzsenifer Tímea: A bírói függetlenség elméletei - A magyar bírák függetlenségének egyes garanciái
Kelemen Bálint Csaba: "Hova kell ahhoz költözni?" - A jogállamiság és annak újrafelfedezése Magyarországon
Kókai Gábor: A jog és az akaratszabadság jogelméleti kérdései
Majzik Vivien: Az iszlám jog. Családjog, nők helyzete
Szilágyi Emma Franciska: A német jogrendszer és jogászképzés
Tucsek Máté: A narratív jogtudomány problematikájának egyes aspektusai Theodore Dreiser: Amerikai tragédia című regényében
Visnyei Violetta: A laikus bírák fontossága a bírósági eljárásban
Kara Mohammad Saeed: International Sanctions: Evolution, Policy, and Impact with Special References to the European Union and Syria
Paizs Melinda Adrienn: Pro Bono: társadalmi felelősségvállalás, vagy önkéntes munka? - Gondolatok a jogi segítségről
Ormándi Kristóf: Az Arany Iga, avagy a misztikus tibeti jogrendszer. Könyvismertető Rebecca French The Golden Yoke: The Legal Cosmology of Buddhist Tibet c. művéhez
Baranyi Emese: Islam in Hungary - Marriage habits of Muslims living in Hungary
Tímár Viktor Gábor: Bírói függetlenség az Egyesült Államok bírósági rendszerében
Fónad Ágota: A laikus bíráskodás létjogosultsága

Volume 5. No. 1. 2021. - Különszám: A bírósági igazgatás összehasonlító vizsgálata - 2:
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Spanyolországban
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Horvátországban
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Szlovéniában
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Csehországban
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Észtországban
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Litvániában
Badó Attila - Márki Dávid: Bírósági igazgatás Romániában
Harkai István: A sajtószabadság, mint a bírói függetlenség külső garanciája

Volume 4. No. 2. 2020:
Sanea Ahmed Masroor: Article 17 of Digital Single Market and the threat to Freedom of Expression
Ormándi Kristóf: A járványügyi helyzet jogelméleti kérdései
Ormándi Kristóf: Könyvismertető: Nagy Tamás - Egy arkangyal viszontagságai c. művéről
Hettinger Sándor: Translatable Untranslatability? Translating EU Law into Hungarian beyond Terminology
Balog Dóra: International regulations in action: The DPRK’s nuclear program and its challenges to the field of international law and international relations – Part I
Balog Dóra: International regulations in action: The DPRK’s nuclear program and its challenges to the field of international law and international relations – Part II
Ormándi Kristóf: Új vallási mozgalmak a jog és a technológia tükrében
Boaz Oyoo Were: Counter-Terrorism Legislation as a Proxy for "Improper Influence" in the Judiciary by the Executive and Legislature
Boaz Oyoo Were: Is the Judiciary under Pressure? Judicial Independence in an Age of Terrorism

Volume 4. No. 1. 2020. - Különszám: A bírósági igazgatás összehasonlító vizsgálata:
Badó Attila - Márki Dávid: Az angol bírósági igazgatás és a bírói függetlenség
Badó Attila - Márki Dávid: A bíróságok igazgatása Franciaországban
Badó Attila - Márki Dávid: A német bírósági igazgatás alapjai
Badó Attila - Márki Dávid: A bírósági igazgatás Olaszországban
Badó Attila - Márki Dávid: A bírósági igazgatás modellje Finnországban és Ausztriában

Volume 3. No. 2. 2019:
Péter Mezei - Emircan Karabuga: Judicial Recusation in Germany and Turkey
Heka László: A hármas Talaq (Talaq-E-Biddat) elnevezésű muszlim vallási forma betiltása Indiában
Felix Oludare Omosele: The "substantial similarity test" in software infringement actions in the USA and UK: Drawing comparable lessons for Nigeria's budding software copyright system

Volume 3. No. 1. 2019:
Nagy Botond: A bírák kiválasztásának összehasonlító vizsgálata
Nemes Nikolett: Az ügyészi függetlenség összehasonlító vizsgálata
Salgó Nóra: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben
Hettinger Sándor: Könyvismertetés az összehasonlító jogi nyelvészet témaköréből Heikki E. S. Mattila: Comparativel Legal Linguistics (Összehasonlító jogi nyelvészet) c. művéről
Hettinger Sándor: A jogi nyelvészet és a jogi fordítás kapcsolatában. Könyvismertetés Susan Sarcevic: New Approach to Legal Translation (A jogi fordítás új megközelítése) c. monográfiájáról
Bedrettin Gürcan: Various Dimensions and Aspects of the Legal Problems of the Blockchain Technology
Miriyeva Narmin: Literature Reivew of Electronic Commerce Security and it's Regulation
Hettinger Sándor: A magyar jogász-nyelvész képzés létjogosultsága: versenyképesség az Európai Unió intézményeinél
Hettinger Sándor: A többnyelvűség gyakorlati megvalósulása az Európai Unió jogalkotásában és jogalkalmazásában
Hettinger Sándor: A többnyelvűség értelmezési irányai az Európai Unió jogában

Volume 2. No. 3. 2018:
Badó Attila-Lőrinczi János-Patyi Zsófia: A magyar joghallgatók preferenciáinak empirikus vizsgálata. Előzetes eredmények
Badó Attila - Feleky Gábor - Patyi Zsófia: A joghallgatók helyi önkormányzatokkal kapcsolatos jogtudat vizsgálatának táblázatos eredményei
Nazmul Haque Tonmoy: The absence of effective and enforceable competition policy in Bangladesh is a major obstruction of its rapidly growing economy, the political will to impelemt comptetion law is very limited, undermining the interest of consumers
Beya Amouri: Tunisian Judicial System: A Continuous Progress toward the Judicial Independence
Baranyi Emese Zsuzsanna: A saría alkalmazása a családjog területén az Egyesült Királyságban

Volume 2. No. 2. 2018:
Asli Alkiş: The legal framework and guidance on data protection under the European Data Protection Directive No. 95/46/EC
Nazmul Haque Tonmoy: The Paradigm of Judicial Independence in Common Law Countries and its Limitation in Developing Countries
Amjad Ashraf: The gold mine is hidden in the implement of effective competition law in Pakistan
Ormándi Kristóf: A honvédelem és a jog egyes kérdései a populáris kultúra szemszögéből
Hettinger Sándor: A vegyes jogrendszerek jellegadó vonásai Skócia, Dél-Afrika, Québec-tartomány és Louisiana állam példáján keresztül
Asli Alkiş: The new legal framework and a guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)
Asli Alkiş: Introductory Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR) (2016/679)
Nazmul Haque Tonmoy: How effective WTO in practice? What is its core activities and contribution to the development of international trade?

Volume 2. No. 1. 2018 - Hallgatói különszám:
Monostori Zsolt: A laikus bíráskodás összehasonlító vizsgálata
Nagy Botond: A bírák kiválasztásának összehasonlító vizsgálata
Salgó Nóra: A bírói függetlenség összehasonlító megközelítésben
Kálmán Viktória: Néprészvétel az igazságszolgáltatásban
Baya Amouri: La Cour Constitutionnelle Tunisienne
Nemes Nikolett: Az ügyészség helye az igazságzsolgáltatási rendszerben
Ancsa-Molnár Regina: A magyar jogi oktatás tantárgyai 1905-től napjainkig - Egy ideális hallgatói tanrend körvonalazása
Csirik Csilla: Jogászképzés és jogászi professziók Angliában
Tokár Laura Gréta: Jogászképzés és jogászi professzió Németországban
Visenyei Violetta: A jogászképzés és a jogászi professziók Magyarországon

Volume 1. No. 1. 2017:
Paul F. Campos (Ford.: Ormándi Kristóf, Phd hallgató, SZTE ÁJTK): Világi fundamentalizmus
Harkai István: A nemzetközi jog és a nagyhatalmi érdekek összecsapása Nyugat-Szaharában
Boaz Oyoo Were: Judicial independence as a contemporary challange: Perspectives from Kenya
Hallgatói különszám:
Zsurzsa Zsolt: A bírák kiválasztásának összehasonlító elemzése