2020.09.07.


A 2020-21-es tanév kezdetén mindenkit szeretettel köszöntünk az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet nevében. 

Az Intézet munkatársai most is lelkesedéssel készülnek arra, hogy az egyetemei tanulmányokat frissen megkezdő és a tanulmányaikat már korábban is nálunk végző magyar és külföldi hallgatókkal (ha néhányakkal képernyőkön keresztül csupán) találkozhassanak. Az Intézet számos alapozó, a jogászi műveltséget fejlesztő
tárgyat gondoz, és több, idegen nyelvű graduális és posztgraduális képzést szervez. Örömmel tölti el az intézeti munkatársakat és külföldi partnereinket, hogy ebben az évben a német és angol nyelvű képzéseinkre kiemelkedő érdeklődés mutatkozott.

Az intézeti tankönyvfejlesztés részeként három új könyvvel is segítjük a hallgatók vizsgára való felkészülését. Megjelent többek között „A Jogrendszerek világ. Jogi alapismeretek” című tankönyv, mely az első éveseket kívánja a jog alapjaiba bevezetni. Ugyancsak elkészült a Jogszociológia tankönyv, mely a jog és igazságszolgáltatás szociológiai vizsgálatának alapvető módszereit mutatja be. Mezei Péter társszerkesztésében pedig a napokban látott napvilágot a „Comparative Digital Copyright Law” című, angol nyelvű (az oktatást a jogesetek elemzése útján megcélzó kötet).

A vírushelyzet okozta nehézségek ellenére az intézeti munkatársak minden segítséget megadnak az e félévben esedékes OTDK pályaművek elkészítéséhez, hogy minél több szegedi hallgató indulhasson a jövőre esedékes országos tudományos diákköri
megmérettetésen.

A félév során igyekszünk naprakész információkkal szolgálni oktatási és kutatási tevékenységeinkről. Ennek érdekében kövessék nyomon Intézetünk weboldalát és Facebook oldalát is. Őszi tanulmányaikhoz sok sikert és jó egészséget kíván az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet valamennyi munkatársa.

 

Üdvözlettel,
Badó Attila
intézetvezető egyetemi tanár

Mezei Péter
Intézetvezető helyettes, egyetemi docens