2020.07.20.


Dr. Harkai István 2020. június 9-én sikeresen megvédte „Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra” című doktori értékezését.

Mivel a védés az online térben zajlott, így nem egy helyszínen, de mégis együtt hallgattuk végig és jelenlétünkkel biztattuk Istvánt a védésén. István témavezetője Dr. Mezei Péter egyetemi docens volt. A bíráló bizottság elnöki posztját Prof. Dr. Hajdú József (SZTE ÁJTK) töltötte be, illetve a két bíráló, Dr. Faludi Gábor egyetemi docens (ELTE ÁJK) és Dr. Grad-Gyenge Anikó egyetemi docens (BME), véleményezték a dolgozatot.

István doktori értekezésének a célja, hogy feltárja azokat a gócpontokat a szerzői vagyoni jogok rendszerében, ahol a jogalkotónak be kellett avatkoznia annak érdekében, hogy a védelem lehető legmagasabb szintje biztosítva legyen az online térben is. A jogosultak, a szerzői műveket kereskedelmi, üzleti célból felhasználók és a közvetítő szolgáltatók mind igénylik a szabályozott, tiszta viszonyokat. A dolgozat elsősorban a többszörözés és nyilvánossághoz közvetítés jogára koncentrált, mivel az online műfelhasználásokat e két vagyoni jogra lehet szűkíteni. A két vagyoni jog kiválasztását indokolja, hogy az online műfelhasználások a nyilvánossághoz közvetítés vagyoni jogát gyakorolva jutnak el a végfelhasználókhoz. A felhasználás egyes pontjain pedig a műről legalább időleges másolatok minden esetben készülnek. A vagyoni jogi keretrendszer elemzésén túl a szerző indokoltnak és célszerűnek tartotta bemutatni, hogy a kreatív, védett tartalmak digitális, immateriális másolatai milyen úton jutnak el a végfelhasználókhoz, milyen közvetítők specializálódtak a fenti feladat ellátására és milyen jogszabályi környezetben tevékenykednek.

Az értekezés elérhető az Országos Doktori Tanács honlapjáról. Intézetünk rendkívül büszke, hogy Harkai István kollégánk summa cum laude minősítéssel, vagyis 100%-os értékeléssel védte meg doktori értékezését. A kiemelkedő teljesítményét közösen is megünnepeltük egybekötve a szokásos évzáró eseményünkkel, amellyel a nyári időszakot is megnyitottuk.

A vizsgaidőszak lezárultával valóban elkezdődött a nyár, így hallgatóinknak erre a szemeszterre már csak egy feladatuk maradt: Kérünk benneteket, hogy július 17-ig ellenőrizzétek a Neptunba felvitt jegyeiteket, mert hibásan felvitt jegyeket később már nem lehet javítani a rendszerben.

Köszönjük!


SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet munkatársai