2019.12.01.


Intézetünk habilitált egyetemi docense Dr. Heka László a Szegeden a Szent-Györgyi Albert Agóra helyiségeiben november 28-30-án az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszéke valamint az 1956-os Intézet Alapítvány,

az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Doktori Iskola, az MTA BTK Történettudományi Intézet, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont szervezésében megtartott 1989 és a rendszerváltás: a társadalmi cselekvés lehetőségei című interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencián november 30-án elnökölt a Jugoszlávia és a magyar rendszerváltás elnevezésű 62. szekció ülésén. A szekció felkért hozzászólója prof. dr. Gulyás László volt. Az intézetünk docense az ülés megnyitását követően elsőként tartott előadást. A rendszerváltó magyar kormány Jugoszlávia felbomlásának és a háború kitörésének pillanatában címmel. A szekció további előadói voltak: Szondi Ildikó egyetemi docens, aki Nemzetiségek a széteső szocialista Jugoszláviában, Szabó Palócz Orsolya doktorandusz, aki A magyarországi rendszerváltás a vajdasági magyar sajtóban és Szaniszló Réka Brigitta doktorandusz, aki A vajdasági magyarok a magyarországi felsőoktatásban a rendszerváltozás után című előadást tartottak. Az előadásokat követően a felkért hozzászóló és a résztvevők élénk vitát és eszmecserét folytattak az emlékezetünkben még frissen élő eseményekről.