2022.06.13


Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet a COVID miatti járványintézkedések feloldásával felkészül a szinte kizárólagos személyes jelenléti oktatásra. Így a 2021/2022. tanév 2. félévben (néhány kivételtől eltekintve) teljesen visszaállt a személyes jelenléti oktatásra.

Vagyis az Intézet felkészült a hagyományos, kontakt formában történő oktatásra, ezért mindent megtett a megfelelő színvonalú képzés 2021/2022-es tanévben történő folytatására. Így a hagyományos oktatási forma mellett – az Intézet továbbra is kiegészítő jelleggel használja az online aszinkron formát is, továbbá meglévő tananyagok PPT formátumban - a hallgatók számára kiegészítő jelleggel - való CooSpace-re történő feltöltését. Ugyanakkor a vizsgáztatás és a vizsgák lebonyolítása teljes mértékben jelenléti formában történik/történt.

Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet szerepet vállalt az Internetes Jogi Enciklopédia elkészítésében. Így a hetekben Prof. Dr. Badó Attila a jog-összehasonlítás, Nagy Zsolt egyetemi docens pedig a jogszociológia területéről készített/készít szócikkeket (összefoglaló tanulmányokat).

Az Internetes Jogtudományi Enciklopédiáról részletesebben lásd: https://ijoten.hu/.

Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet Mezei Péter egyetemi docens vezetésével 2022. június 9-10-én nemzetközi konferenciát szervez „A szellemi alkotások tulajdonjogával” kapcsolatosan: Sixth Workshop on Intellectual Property Rights in Szeged (WIPS). A konferencia helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Épülete. (Local building of the Hungarian Academy of Science sin Szeged.)

 

A konferenciára minden kedves érdeklődőt szertettel várunk!

 

Az Egyetem szervezetén belül az Interdiszciplináris Kutatásfejlesztési és Innovációs Kiválósági Központ (IKIK) feladata különösen a kutatási és a kutató-fejlesztő-innovációs tevékenységek támogatása, ezen tevékenységek közötti szinergiák létrejöttének elősegítése, hatékony kihasználása, továbbá az ütemezhető, tervezhető, eredménykimenettel definiált célok megvalósítása. Az SZTE költségvetésében elkülönített forrás erejéig az IKIK-en belül az IKT és Társadalmi Kihívások Kompetenciaközpont keretében négy kutatócsoporttal vesz részt az SZTE Állam- és Jogtudományi Kara, amely kutatócsoportok a szűkített témaköröket is kifejezik: 1. Digitalizáció és demokrácia (vezető: Dr. Szalai Anikó egyetemi docens) 2. Digitalizáció és mesterséges intelligencia (vezető: Dr. Karsai Krisztina egyetemi tanár) 3. Jog és versenyképesség (vezető: Dr. Nagy Csongor egyetemi tanár) 4. A jelenkori társadalmi-gazdasági kihívások történeti jogi előzményei és megoldási modelljei (vezető: Dr. Antal Tamás egyetemi tanár). Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet is csatlakozott az egyik kutatócsoporthoz. Így Badó AttilaA törvényes bíróhoz való jog és a digitalizáció. Demokrácia és igazságszolgáltatás a 21. században” kutatási témával; Mezei Péter Digitális oktatás és kutatás - Alapjogok és a szerzői jog sűrűjében kutatási témával; Harkai István „A területiség kihívásai a digitális társadalom és az internet korában, különös tekintettel az információhoz és a tartalmakhoz való végfelhasználói hozzáférésre” kutatási témával a Digitalizáció és demokrácia témakörhöz csatlakoztak.

Idén május 21-én jubileumi (25 éves) évfolyam-találkozó megrendezésére került sor Szegeden a Tisza River Rendezvényhajón. Az évfolyam-találkozó szervezésében az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet egyik munkatársa is (Nagy Zsolt egyetemi docens) érintett volt: minden résztvevő 25 éve végzett a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A rendezvényen a Szegedi Jogi Kar képviseletében megjelent és részt vett Prof. Dr. Görög Márta dékánasszony is.

A rendezvényről (példálózó jelleggel) képek az alábbiakban tekinthetőek meg:

Június 12-én van a Gyermekmunka Elleni Világnap.

Amikor a gyermekmunkára gondolunk, különbséget kell tenni kétfajta fogalom között: mást jelent a családi körben és munkamegosztásban munkát végző gyermekek esete, és megint más kérdés a bérért a családon kívül történő gyermekmunka megjelenése. Mondhatjuk, hogy a gyermekmunkát a szegénység, a nyomor, a profitéhség tartja fenn a XVIII. századtól tulajdonképpen napjainkig - olcsóbb, mint a felnőttek munkája, és a gyermeket, rajtuk keresztül a családokat, a teljes kiszolgáltatottság állapotában lehet tartani. Angliában a Children's Employment Comission1841-1842-bcn végzett vizsgálataiból, majd az innen vett adatokat felhasználó Friedrich Engels és Karl Marx írásaiból
váltak Angliában, majd Európa-szerte ismertté a tömeges gyermekmunka kérdése. S a gyermekek jogai a női jogok és feminizmushoz hasonlóan kezdtek elméleti kereteket is kapni, illetve a szociológia ezzel kapcsolatos kutatásai is körülbelül ekkortól datálhatóak.

A gyermekmunkával kapcsolatos írások és művészi fotók megtekinthetőek az alábbi linken:

https://epa.oszk.hu/02100/02120/00043/pdf/EPA02120_tbm_2019_43_265-284.pdf