2021.04.06.


Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet a COVID-járvány miatt a 2020/2021. tanév 2. félévben teljesen átállt az online oktatásra. Figyelemmel a szabályok változásaira, elsősorban a szinkron online forma preferálása történik, azonban szükség esetén (például levelezős hallgatók esetében) az aszinkron jelleg is szerepet játszik.

Lezajlott A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán az első államvizsga, mely a választható tárgyakkal kezdődött, így a Jogbölcselet c. tárgyat 95 hallgató választotta. A COVID-járvány miatt a vizsgának teljesen online formában kellett történnie, így az oktatók a Klebersberg Könyvtár helyiségeiben vizsgáztattak, míg a hallgatók otthonról kommunikáltak a Skype segítségével. Az esemény jelentősége annál is fontosabb, mivel így rengeteg tapasztalatot tudunk megosztani más szervezeti egységek záróvizsgáztató kollégáival.

 

Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet folyamatosan készül immáron több tárgy tekintetében is a Tudományos Diákkörre. Így az eddig – hagyományosnak tekinthető - Jogrendszerek világa (Összehasonlító jogtan) mellett, a Jogbölcselet is előtérbe került Az adott gyakorlatokon előadott prezentációk értékelésének függvényében az intézet a leginkább kiváló előadásokat, diákat, etc. jelentkeztetné az adott tárgykörből – a diszciplináris megmérettetés alapján - tudományos versenyekre.

Továbbá az Intézet több dolgozója az Országos Tudományos Diákköri Konferencián bíráló bizottságokban rendes tag (Dr. Nagy Zsolt egyetemi docens) vagy póttag (Molnár András egyetemi adjunktus). Az elbírálandó dolgozatok rendkívül széles témakörökből merítettek a tudományos vizsgálatokhoz. Így többek között vannak dolgozatok az államelmélet köréből, de a jogbölcselet, illetve a jogszociológia, kisebbségszociológia (romapasztroáció) tudományterületét érintő munkák is a jelöltek között találhatóak.

 

Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet munkatársa (Dr. Mezei Péter egyetemi docens) részt vett 2021. március 10-én Bugra Beydogan (DE ÁJTK) "Legal Boundaries of Intellectual Property Commercialization in the European Internal Market" című PhD értekezésének műhelyvitájában, amihez korábban „elő-opponenciát” is írt.

 

(A fotón -jobbról- Dr. Nagy Zsolt egyetemi docens a 2019-es OTDK zsűrijben. A kép forrása: XXXIV. OTDK ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ, PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR)