2021.02.01.


A Szegedi Tudományegyetemen 2021. február 8-án indul a II. félév, amely bár a jelenlegi helyzetnek megfelelően továbbra is az online oktatás keretein belül zajlik, Intézetünk törekszik arra, hogy hallgatóink a lehető legtöbb tudást, támogatást és segítséget kapják meg, a lehető legsokszínűbb kurzuspalettán.  Éppen ezért, a tanrendben szereplő kötelező tárgyakon túl szeretnénk bemutatni hallgatóinknak, hogy milyen fakultatív kurzusok közül válogathatnak a február elsején nyíló kurzusfelvétel során.

Az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet fakultatív kurzusai a 2020/2021 II. félévben:A jogásztársadalom szerkezete

A tantárgy bemutatja a jogásztársadalmak struktúráit, megismertet a professzionális   kapcsolatok sajátosságaival. A tárgy áttekinti a jogászi professzió sajátosságait, összehasonlítja a társadalom más szakmai közösségeivel,  a politika, és a gazdaság rendszerének működésével; továbbá egyszerre szolgálhatja az általános műveltség gyarapítását is.

Oktató: Dr. Nagy Zsolt

Időpont: szerda 12-14

 

A zsidó jogrendszer alapjai

A zsidó jogrendszer alapjai c. kurzuson a hallgatók átfogó és mélyreható ismereteket szerezhetnek a zsidó jogrendszerről, annak minden aspektusáról.

Oktató: Dr. Heka László

Időpont: hétfő 14-16

 

Az amerikai legfelsőbb bíróság a társadalmi viták kereszttüzében

Az amerikai legfelsőbb bíróság a társadalmi viták kereszttüzében című kurzuson az Egyesült Államok legfőbb bírói fóruma döntéseinek jogelméleti nézőpontú elemzésén keresztül kerül megvitatásra, hogy a testület egyes döntései milyen társadalmi vitákat generáltak, és azok milyen társadalmi változásokat idéztek elő.

Oktató: Dr. Molnár András

Időpont: szerda 12-14

 

Bevezetés a német gazdasági jogi szaknyelvbe    

A kurzus gyakorlatias és hasznosítható tudást nyújtva ismerteti meg a hallgatókkal a német gazdasági jogi szaknyelv rejtelmeit.

Oktató: Dr. Almási Ibolya

Időpont: kedd 16-18

 

Bevezetés a szórakoztató ipar összehasonlító szerzői jogába     

A kurzus résztvevői a szórakoztató ipar szereplőit érintő nemzetközi és uniós normákon keresztül ismerkedhetnek meg a kapcsolódó jogi jogosultak (az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók, a műsorsugárzó szervezetek, filmelőállítók, videójáték-fejlesztők) jogaival és az őket érő új technológiai és gazdasági kihívásokkal, továbbá bepillantást nyerhetnek a streaming-szolgáltatások, az e-sportok és sportadatbázisok szellemi tulajdonvédelmi szempontból releváns szabályaiba is. 

Oktató: Dr. Harkai István

Időpont: kedd 15-17

 

Comparative Legal Cultures

A kurzuson bemutatásra kerülnek az egyes jogcsaládok, jogi kultúrák, illetve a befogadó és kirekesztő államok jogrendszereinek jellegzetességei. Ezt követően a tanult jellemzők alapján tíz fiktív országprofilt fognak felállítani a hallgatók kis csoportokban, majd a kitalált nemzetek érdekeit képviselve vitarendezés-szimuláció keretei között kell megoldani egy fiktív jogvitát.

Oktató: Dr. Harkai István

Időpont: kedd 13-15

 

Comparative Perspectives on Plea Bargaining    

A common law országok eljárásjogi szabályainak megértésében és átlátásában a Comparative Perspectives on Plea Bargaining kurzus nyújt segítséget.

Oktató: Dr. Samantha Cheesman Joy

Időpont: kedd 10-12

 

Copyright Law Policy     

A Copyright Law Policy - National and International egy angol nyelvű, a szerzői jog nemzetközi és összehasonlító jogi kereteit, a jogterületet jellemző jogpolitikai okokat, joggyakorlatot ismerteti a magyar, az Európai Unió, az Egyesült Államok és néhány további irányadó jogrendszer példáján keresztül. A kurzus résztvevői olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy védhetjük-e egy sajt ízét szerzői joggal, beilleszthetők-e a mesterséges intelligencia eredményei a szerzői jogba, mit tehet és mit nem tehet az átlagos internet-használó.

Oktató: Dr. Mezei Péter

Időpont: kedd 13-15

 

Introduction to the Problematics of Law and Neuroscience

Bevezetés a jog és idegtudomány kapcsolatának problémakörébe című fakultáción többek között olyan izgalmas kérdésekről lesz szó, mint az elmefilozófia, pszichopátia problémaköre, kábítószerfüggőség és a beszámítási képesség hiánya, a jövőbeli cselekmények előreláthatósága, az agy mesterséges feljavítása és ennek felelősségi kérdései, a morális intuíciók empirikus kutatása és ennek morálfilozófiai következményei, illetve a jog és az idegtudomány kapcsolatának gyakorlati implikációi. 

Oktató: Dr. Molnár András

Időpont: 2021.02.26. péntek 12-17

2021.03.05. péntek 12-17

2021.03.26. péntek 12-17

2021.04.16. péntek 12-17

2021.04.30. péntek 12-16

 

Kutatás- és írásmódszertan joghallgatóknak

Jelen kurzust leginkább esszéírás, évfolyam- vagy szakdolgozatírás előtt álló hallgatóknak ajánljuk, akik a kurzus során fél éven keresztül személyre szabott segítséget kapnak egy formailag és logikailag is kifogástalan tanulmány megírásához, és annak minden lépéséhez. Így a hallgatók megtanulják, hogyan és hol keressék a releváns szakirodalmat, azt hogyan hivatkozzák helyesen, hogy mi legyen a tanulmány célja, ezt miként fogalmazzák meg egy hipotézisben. A kurzus során olyan elméleti és gyakorlati tudással lesznek felvértezve, amelyek nagyban megkönnyítik az egyetemi tanulmányokhoz, pályázatokhoz, versenyekhez szükséges írások (beadandók, évfolyam- és szakdolgozat, tudományos pályamunka) elkészítését.

Oktató: Dr. Patyi Zsófia

Időpont: hétfő 8-10 / egyeztetett időpont

 

Német Jogi Szaknyelvi Alapok

A kurzus alapozó jelleggel, a polgári, büntető és közjog területeit érintve ad a hallgatók kezébe egy alapvető német jog szaknyelvi tudást .

Oktató: Dr. Almási Ibolya

Időpont: kedd 18-20

 

Szerzői jog az Európai Unióban

A tárgy keretein belül a hallgatók megismerkedhetnek az uniós szerzői jogi szabályozás és gyakorlat részleteivel, különös tekintettel a legfontosabb dogmatikai és praktikus elemekre, valamint a folyamatban lévő uniós reform-jogalkotás, a Digitális Egységes Piac Stratégia indokaival és részleteivel. 

Oktató: Dr. Mezei Péter

Időpont: szerda 12-14

 

Vallási jogrendszerek (egyházjog, zsidójog és iszlám jog) összehasonlítása

A kurzus keretei belül három vallási jogrendszer vizsgálatának mikéntjében, a különböző vallási jogrendszerek, így az egyházjog, a zsidójog és az iszlám jog egyenkénti megismerésében és e három összevetésében merülhetnek el a hallgatók különleges kulturális és jogi ismeretekkel gazdagodva. 

Oktató: Dr. Heka László

Időpont: hétfő 12-14