2021.01.04.


A 2019-es, Kolozsváron megtartott Jog és irodalom szimpózium előadásaiból készült konferenciakötet Nagy Tamás emléke előtt is adózik.

  1. szeptember 20-án hetedik alkalommal került megrendezésre a Jog és irodalom szimpózium című konferenciasorozat, melynek helyszínét ezúttal a kolozsvári Sapientia EMTE Jogtudományi Intézete biztosította. A konferenciaelőadásokból született tanulmányokat összefoglaló kötet, teljes címén Iustitia emlékezik. Tanulmányok a „jog és irodalom” köréből a karácsony előtti napokban öltött végleges formát; elektronikus változata letölthető a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének honlapjáról, papíralapú kiadásának megjelenése 2021 elején várható. A kötet szerkesztését Fekete Balázs, az ELTE-ÁJK docense, valamint Molnár András, az SZTE-ÁJK adjunktusa végezték. A tanulmányok között – a helyszínválasztáshoz illő módon – több szöveg foglalkozik a határon túli magyar jogászság irodalmi kultúrájával és a határon túli magyar irodalom jogászi nézőpontú elemzésével; ezek a tanulmányok egyszerre nyújtanak életképeket a jogászi hivatásról, valamint elevenítik fel rendkívül érzékletesen a késő XIX. és XX. századi magyar politikai és történelmi környezetét, amelyben a jogászság a szűkebb szakmai feladatok elvégzése mellett társadalmi szerepvállalásra is kényszerült.

A kötet címválasztásához fájdalmas apropót kínált Nagy Tamás, karunk docensének 2018-as eltávozása. Nagy Tamás kiemelkedő szerepet játszott a „jog és irodalom” elnevezéssel illetett jogtudományi kezdeményezés/mozgalom magyarországi meghonosításában. Nagy Tamás Hajnóczy Péter szociográfiai munkásságát úgy értelmezte, mint ami a késő szocializmus jogszociológiai irodalmában egy hiányt töltött be, és az irodalom eszközével mutatott be olyan „törvényen kívüli” társadalmi viszonyokat, amelyek a „hivatalos” jogszociológia számára nem léteztek. Ezzel a jog és a társadalom kapcsolatának újszerű, a kelet-közép-európai régió sajátos körülményeihez igazodó módszertant körvonalazott. Nagy Tamás emellett a Jog és irodalom szimpózium szervezésében is oroszlánrészt vállalt annak 2009-es elindításától kezdődően. A kötet tanulmányainak egy része részben személyes visszaemlékezés Nagy Tamás egyéniségére, részben reflexiókat tartalmaznak módszertanára, szemléletmódjára.

A Iustitia emlékezik ezen a linken hozzáférhető; a kötet egésze, illetve az egyes tanulmányok külön-külön egyaránt letölthetők.