2020.11.24.


Büszkén ajánljuk olvasóink figyelmébe Intézetünk munkatársainak most megjelent jogszociológiai művét!

A napokban jelent meg Prof. Dr. Badó Attila szerkesztésében az Önkormányzati rendszer és társadalom – Jogszociológiai vizsgálatok című tudományos kötet a Dialóg Campus kiadó gondozásában. (Szerzők: Badó Attila, Feleky Gábor, Patyi Zsófia). 

A mű a magyar önkormányzatok döntéshozatali mechanizmusaiba enged belátást nyerni.  A 2010-ben alakult SZTE jogszociológiai kutatócsoport 2016 és 2018 között elvégzett négy kutatásának eredményeit tartalmazza, melyeknek célja feltérképezni az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos ismereteket, attitűdöket, véleményeket. Ezek döntő többsége a lakosság körében végzett közvéleménykutatás volt. A kötetben dokumentált jogszociológiai kutatás kvalitatív és kvantitatív vizsgálatokat is tartalmaz, amelyek Csongrád megyére, illetve azon belül Szeged és Hódmezővásárhely megyei jogú városokra fókuszálnak. 

A kiadvány átfogó képet ad a címadó téma múltbeli és jelenkori stációiról, változásairól, így többek között a magyar tanácsrendszer „önkormányzati” funkcióiról, és a magyar önkormányzatiság kihívásairól a 21. században. A lakosság és az önkormányzatok viszonyának témakörében a szerzők azt vizsgálják, hogy az elégedettség, a bizalom és egyéb legitimitási attitűdök mennyire járulnak hozzá a lakosság aktív önkormányzati részvételéhez. A további fejezetek a lakosság önkormányzattal kapcsolatos egyes jogismereti kérdéseit mutatják be, illetve az önkormányzatisággal kapcsolatos álláspontokat vizsgálják. A kérdőívek és statisztikai eredmények bemutatása mellett jelentős részt foglalnak el az önkormányzati dolgozókkal készített mélyinterjúk is.

A kötetben a szerzők arra a konklúzióra jutnak, hogy a magyar lakosságnak az önkormányzatokkal kapcsolatos tájékozottsági szintje relatíve magasnak mondható, habár participációs aktivitásuk kifejezetten alacsony szintű. Összességében véve megállapítható, hogy a lakosság „tisztes távolságból” szemléli az önkormányzati szervezet működését. 

Bízunk benne, hogy e jogszociológiai vizsgálódásokat a szűkebb szakmai közönség mellett a jogszociológia és az önkormányzatiság témakörei iránt érdeklődő olvasók is haszonnal forgatják majd.