2020.10.14.


Elkészült "A jogrendszerek világa, Jogi alapismeretek" című tankönyv, mely az Intézet által gondozott bevezető tárgyak (A jogrendszerek világa, Bevezetés a jogrendszerek világába) hallgatóinak felkészülését kívánja elősegíteni.

A kötet az Intézet korábbi hasonló kiadványai alapján készült, azonban számos újdonságot is tartalmaz. A szokásos bevezető jogi tankönyvekhez képest nagyobb hangsúlyt helyez a világ nagy jogcsaládjainak, jogköreinek bemutatására,  A nagy jogcsaládok, a magyar jogrendszer és igazságszolgáltatás , és a legfontosabb jogi alapfogalmak bemutatása mellett az Európai Unió jogára vonatkozó alapszintű ismeretek is beépültek a kötetbe. Egy fejezet a jogtudományi témájú tudományos dolgozatok megírásának módszerével foglalkozik, ami régóta hiányzott a joghallgatóknak készülő bevezető jellegű munkákból. A kötet mellékletében olyan jogrendszerek, jogcsaládok bemutatására is sor kerül, melyek a törzsanyag mellett használhatók az oktatásban, és a jogrendszerek komplex világának megértését segíthetik. 
(A kötet szerkesztője: Badó Attila; szerzői: Badó Attila, Bartha Ildikó, Bencze Mátyás, Bóka János, Lacsán István, Mezei Péter, Molnár András, Nagy Zsolt, Paksy Máté)   
 
 
A Jogszociológia elnevezésű stúdium teljesítését a "Jogszociológiai alapismeretek" című kötet kívánja megkönnyíteni. A tartalom kialakításánál a legfontosabb szempont az volt, hogy a könyvbe beépülő tudásanyag a hallgatók korábban megszerzett társadalomtudományi ismereteire épüljön, megkönnyítve ezzel a jogszociológia vizsgálati módszereinek megértését, és a vizsgára történő felkészülést. Az empirikus jogszociológiai vizsgálatokat bemutató fejezetek többsége a szegedi jogszociológiai kutatócsoport eredményeit mutatja be. A  kutatások a szerzők reményei szerint a hallgatók érdeklődésére is számot tartanak, hiszen olyan jogintézmények, a jog és igazságszolgáltatás világába tartozó jelenségek problémáit igyekeznek feltárni, melyekkel a végzett jogászok munkájuk során elkerülhetetlenül kapcsolatba kerülnek.
 
(A kötet szerkesztője: Badó Attila; szerzői: Badó Attila, Bencze Mátyás, Feleky Gábor, Halász Edina, Lőrinczi János, Nagy Erzsébet, Nagy Zsolt, Patyi Zsófia)