Lapot alapítani, mint tudjuk, 23 évesen kell. Bármennyire fáj is, be kell ismernünk, hogy nekünk ez nem sikerült. Ez pedig leginkább azért kellemetlen, mert idősebb fejjel sajnos tisztában vagyunk azzal, hogy a lapalapítás mennyire kockázatos vállalkozás. Manapság különösen, amikor a felmérések szerint a magyarok is egyre kevesebbet olvasnak, ám annál több időt töltenek a TV előtt, hogy információéhségüket a korábbinál kényelmesebb formában elégítsék ki. Szükség van ezért egy jó adag optimizmusra már ahhoz is, hogy az ember írásra adja a fejét, és még nagyobbra, hogy energiát fektessen egy új periodika életre hívásába. Élesen vetődött fel bennünk, hogy alkalmas-e a kor tudományos lap indítására. E vállalással szeretnénk hozzájárulni az átalakulóban levő, súlyos kihívásoknak kitett jogi felsőoktatás útkereséséhez, a minőségi, a tudománnyal szoros kapcsolatban levő egyetemi szintű képzés mellett téve le voksunkat. Úgy gondoljuk, hogy e lap fórumot kínál azoknak, akik fontosnak gondolják az egyetemek tudományos aktivitását, ennek megjelentetését, és nem zárkóznak el új szempontok, témák, megközelítések befogadásától sem.

A számok tartalma remélhetőleg azt is kifejezi majd, hogy a szerkesztők elkötelezettek a megalapozott kritika és a tudományos igényű vita mellett, hogy minden ellenkező tapasztalat ellenére létezhet párbeszéd, megértés, sőt műhelymunka is. A tudományterületek széttöredezettsége, szigetszerűsége ezekkel az eszközökkel enyhíthető, beindítható a párbeszéd a látszólag egymástól elszigetelt tudományterületek között is. Meggyőződésünk szerint erre adhat lehetőséget a szociológiai szemlélet, a jogszociológia, mint elemző, tényfeltáró, kritikai valóságtudomány. Ennek megfelelően különböző jogterületek képviselőit az kötheti össze, hogy saját szakmájukban használják e látásmódot és meg kívánják osztani tapasztalataikat kollégáikkal. Bízunk benne, hogy olyan írások is születnek, amelyek a Kontroll nélkül nem találnának megjelenési lehetőséget, és különösen számítunk a tudományos képzésből frissen kikerültek vagy még abban résztvevők aktivitására is.

A „Kontroll” címmel megjelenő lap a magyar jogi karok összefogásával és támogatásával jött létre azzal a céllal, hogy a jog működésével, társadalmi hatásaival, különösen az igazságszolgáltatás kérdéskörével, problémáival foglalkozók számára biztosítson publikálási lehetőséget, és egyben tükröt tartson a magyar jogalkalmazóknak. Hisszük, hogy az igazságszolgáltatás éppúgy külső kritikára szorul, mint minden más hatalmi ág. Az a tapasztalatunk azonban, hogy a bíróságokat, a bírói ítéleteket az elmúlt években egyre szaporodó, gyakran „bulvár” jellegű támadások érik, melyek inkább alkalmasak védekező reflexek beindítására, mintsem érdemi vita kialakítására. Éppen ezért bízunk abban, hogy az igazságszolgáltatással, jogtudománnyal hivatásszerűen foglalkozók problémafelvetései, tanulmányai, ítéletelemzései inkább alkalmasak a valós problémákról folytatott viták kialakítására, mint egy-egy szenzációkeltő, netán alaptalan vádakat tartalmazó hírlapi kacsa.

Az igazságszolgáltatás témakörét a lap szerkesztői természetesen nem kívánják szűken értelmezni, és bizonyos határok között az igazságszolgáltatáshoz „lazábban” kapcsolódó témák publikálására is lehetőséget kívánunk adni. Annál is inkább, mert kifejezett törekvésünk, hogy a jogtudománnyal foglalkozók minél szélesebb körének biztosíthassunk megjelenési lehetőséget egy olyan lapban, amely kiemelt szerepet tulajdonít a „minőségvédelemnek”.

Szándékaink szerint egy új, a hazai jogtudományi periodikáknál még nem alkalmazott szerkesztési technikával kívánjuk a színvonalat a lehető legmagasabban tartani. E szerkesztési technika lényegi eleme az anonimitás. A közlésre beküldött cikkeket a szakértői listánkon szereplő 2 személynek a szerző nevének feltüntetése nélkül küldjük meg, akik a tanulmányról szakmai véleményt, és egy 1-től 10-ig terjedő pontszámot adnak. A szakértői vélemények értékelése alapján dönt a szerkesztőbizottság a megjelentetésről, a kapott pontok átlaga pedig meghatározza a megjelenés sorrendjét. A szerzők a szakvéleményeket a szakértők nevének megjelölése nélkül megkapják. Ez a szerkesztési elv természetesen csak a tanulmányok esetében érvényesül, míg a különböző hozzászólások, viták a hagyományos szerkesztési módszerek segítségével kerülhetnek be a lapba. Az anonim szerkesztés ugyancsak nem érvényesülhetett az első számnál, melyet jobb híján az alapítók írásai, illetve néhány önként vállalkozó szerző írása töltött meg.

Úgy tűnik, e lap létrehozói pozitív gondolkodásból és némi szervezőkészségből már jól vizsgáztak. A szükséges vitákon túljutottak, a támogatókat sikeresen meggyőzték, a fel-felmerülő akadályokat elhárították. Ám az önelégültségnek ezzel vége. Minden, ami ezután következik, már mások megítélésére tartozik, és az „alapítók”, olvasói visszajelzés híján többé nem veregethetik saját vállukat. Arra kérjük ezért mindazokat, akik kézbe veszik és netán végig is olvassák ezen új kiadványt, hogy észrevételeiket bátran osszák meg velünk.

Ahhoz, hogy élő, érdekes és fontos periodikát adhassunk olvasóink kezébe, kérjük vegyék komolyan e megszólalási lehetőséget, tekintsék inspiráló erőnek tudományos munkáikhoz, gondolataik kifejtéséhez és kontrollálásához.