Angolszász Jogi és Angol Jogi Szakfordítói LL.M

Az Angolszász Jogi és Angol Jogi Szakfordító Szakjogász és Szaktanácsadó Képzés egy négy szemeszter hosszú, LL.M cím viselésére jogosító képzés. A program során a hallgatók elsajátíthatják az angol-magyar és magyar-angol jogi szakfordítás alapjait, a szükséges terminológiát és megismerkednek a Common Law jogrendszerek egyes területeivel.

A képzés díja: 140.000 Ft/félév

További információ és jelentkezési felület elérhető itt.

Tárgy

Tanóra

szám

Számonkérés

Kredit

Oktató

 

I. félév

Introduction to Common Law 

15

KO

4

Samantha Cheesman

Comparative Constitutional Law 

15

KO

4

Samantha Cheesman 

Case Law I.

10

GY

3

Hettinger Sándor 

Fundamental Rights

10

GY

3

Sulyok Márton 

Law of Torts

8

GY

2

Fekete Norbert 

Property Law

10

GY

3

Fekete Norbert 

Angol nyelvi beszédgyakorlatok I. 

10

GY

3

Fekete Norbert 

Bevezetés a fordításelméletbe és a

szakfordításba; általános fordítástechnika

(angol-magyar; magyar-angol) 

10

GY

3

Fekete Norbert 

Számítógéppel támogatott fordítás és

kontrollszerkesztés

10

GY

3

Fekete Norbert

Magyar Jogi Alapok I

10

GY

2

Harkai István 

A félévben összesen:

108

 

30

 

II. félév

Civil Procedure

15

KO

4

Samantha Cheesman

Criminal Law and Criminal Procedure

Law

15

KO

4

Samantha Cheesman 

Case Law II.

10

GY

3

Hettinger Sándor 

Trial Advocacy

10

GY

3

Sulyok Márton 

Alternative Dispute Resolution

10

GY

3

Rúzs Molnár Krisztina

Evidence Law

8

GY

2

Samantha Cheesman 

Angol nyelvi beszédgyakorlatok II.

10

GY

3

Fekete Norbert 

Politikai és törvényszövegek fordítása

10

GY

3

Harkai István 

Társadalomtudományi és közigazgatási

szövegek fordítása

10

GY

3

Györei Péter 

Magyar Jogi Alapok II

10

GY

2

Harkai István

A félévben összesen:

108

 

30

 

III. félév

 

 

 

 

Contracts

15

KO

4

Samantha Cheesman

International Business Law

15

KO

4

Víg Zoltán 

Case Law III.

10

GY

Hettinger Sándor

Drafting Legal Documents

10

GY

3

Hettinger Sándor 

International Sale of Goods

10

GY

3

Víg Zoltán

Intellectual property

8

GY

2

Harkai István

Angol nyelvi beszédgyakorlatok III. 

10

GY

3

Fekete Norbert

Gazdasági szövegek és szerződések

fordítása

10

GY

3

Harkai István

Üzleti jogi kommunikáció

10

GY

3

Fekete Norbert

Magyar Jogi Alapok III

10

GY

2

 Harkai István

A félévben összesen:

108

 

30

 

Mindösszesen:

324

 

90

 

 

 

 

 

 

IV. félév

Vitaülés

10

M3

4

Györei Péter

Szakdolgozat elkészítése és benyújtása

-

M3

10

94 kredit megszerzése

Záróvizsga előkészítő komplex ismeretek (komplex jogági ismeretek ellenőrzése,

10

-

16

Szakdolgozat eredményes megvédése

Záróvizsga

-

ZV

-

Minden más tanulmányi kötelezettség teljesítése

Mindösszesen

344

 

120